HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL / GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:
·       külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
·       kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
·       siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
·       desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
·       sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
·       personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
·       tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
·       haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
·       haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid; osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:

· The visitor’s code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients;
· all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work;
· the indoor ventilation system is working properly;
· there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;
· frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;
· employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations;
· the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured;
· people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;
· people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data;
· the service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.

  • visitharju.ee